Welkom

  • Defensie - Traditie Commissie
    Defensie - Traditie Commissie
  • Politie
    Politie
  • MRV "te Paard!"
    MRV "te Paard!"

 

 

Wat hebben we genoten van de 16e MPTTP. Het was een prachtige dag, waarop bij het krieken van de dag de deelnemers en hun paarden zicht verzamelden op de terreinen van het Infanterie Schietkamp Harskamp (ISK) en het Nationale Park De Hoge Veluwe (NPDHV). Na de verplichte keuring van onze viervoeters werd door de brigade-generaal Kees Mathijsen, middels het “kanonschot” van het Korps Rijdende Artillerie, het officiële sein gegeven voor de eerste groep ruiters om op pad te gaan.

Voor volgend jaar hebben we de datum voor de MPTTP weer vastgelegd. Deelnemer of toeschouwer, zet het in uw agenda! De 17e MPTTP wordt verreden op zaterdag 26 augustus 2017! De inschrijving zal naar verwachting rond 1 februari 2017 open gaan, dus houd deze website in de gaten. 
  


Op deze website vindt u informatie over het onstaan van de MPTTP, het evenement zelf, de organisatie en degene die de MPTTP mogelijk maken.

De 16e MPTTP zal dit jaar op 2 september 2016 worden verreden en wederom op de terreinen van het Infanterie Schietkamp Harskamp (ISK) en het Nationaal Park De Hoge Veluwe (NPDHV). Inschrijven kan vanaf 1 februari 2016 via het inschrijfformulier op deze website. Evenals de voorgaande jaren is het weer mogelijk om de nacht van tevoren te stallen.

Zowel de start, finish als de aangeklede prijsuitreiking zullen dus plaats vinden op één locatie, te weten  het Magazijnen complex  Harskamp Hoogbuurloseweg 6| 6732 ES Harskamp, de bakermat van onze gastvrije 220 Transport Compagnie. Als gastheren zullen optreden brigade–generaal Ron Smits, Commandant Opleidings- en Trainingscommando KL (OTCo) en  Seger baron van Voorst tot Voorst, directeur van het Nationaal Park De Hoge Veluwe.

Zodra er meer nieuws is, zullen wij dit natuurlijk (ook via deze website) melden. Het bestuur hoopt u dan ook op 2 september 2016 te mogen begroeten!